Omega i kroppen

Olivenolje og helse

Middelhavsdietten

Middelhavsdietten anses å være gunstig for folkehelsen. Effekten tilskrives høyt inntak av matvarer som olivenolje, frukt, grønnsaker og fisk. Flere epidemiologiske studier har vist bedre hjertehelse og mindre utbredelse av visse kreftformer i land rundt Middelhavet. Dette har ført til økt popularitet og interesse for dette kostholdet. Olivenolje er viktigste kilde til fett rundt Middelhavet, og salget av denne oljen har økt i land også utenfor det geografiske området som omfatter «Middelhavslandene».

Olivenolje produksjon

Olivenolje har blitt dyrket helt tilbake til bibelsk tid. Olivenolje lages fra frukten Olea Europea L, som vokser best på oliventrær som dyrkes mellom 30°- 45° breddegrad. Middelhavslandene produserer omtrentlig 2 millioner tonn olivenolje per år, noe som tilsvarer mer enn 95 % av verdens olivenolje produksjon. Olivenolje produseres fortsatt hovedsakelig ved tradisjonelt landbruk, av et høyt antall bønder og ved bruk av tradisjonelle metoder.

 

Oliventrærne blomstrer om våren og gir en liten ovoidial knopp. Denne knoppen vil utvikle seg til en moden steinfrukt mellom oktober og januar, avhengig av området. Steinfruktene håndplukkes ved ønsket modningsgrad og transporteres til en mølle der olivenoljen presses ved 25-30° C. Produksjon av olivenolje skjer uten bruk av kjemiske løsemidler, i motsetning til de fleste andre vegetabilske oljer. Dette gir en olje av høy kvalitet som er rik på de naturlige bestanddelene man finner i oliven.

 

Produksjon av olivenolje skjer i flere trinn. Først  vaskes  olivenfruktene for å fjerne smuss, stein og annet rusk fra frukten, før de blir knust i en hammermølle. Blandingen av knuste oliven, skall og steiner kalles ’de Pomac’, og denne homogeniseres før oljen presses ut. Selve pressingen foregår ved at ‘de Pomac’ mates til hydrauliske pressplater som er dekket med en filtreringsmembran. Olivenoljen produseres under trykk, filtreres og sentrifugeres for å separere bort vann, noe som resulterer i en ren og klar olje.

Olivenolje varianter i markedet

Olivenolje kan deles inn i tre ulike klasser; virgin (jomfru), ordinær, eller Pomac. ‘Ekstra virgin’ er en betegnelse som brukes på olivenolje av beste kvalitet. Virgin olivenolje kaldpresses fra intakte oliven. Når virgin olivenolje raffineres vil den miste næringsstoffer som polyfenoler og i noen grad squalene. Ordinær olivenoljen lages ved at man blander virgin olivenolje og raffinert olivenolje. Etter produksjonen av virgin olivenolje vil det være igjen pressrester og frø som biprodukt. Denne massen raffineres til Pomac olivenolje, som ofte blandes med virgin olivenolje. Denne blandingen finnes på markedet som en billig olivenolje variant.

 

Olivenolje har et spesielt høyt innhold av oljesyre (C18:1, omega-9). Avhengig av oliventype utgjør denne enumettede fettsyrene 56 til 84% av fettsyrene i oljen. Olivenolje inneholder også mindre mengder med andre viktige bioaktive komponenter, som ulike polyfenoler og squalen. Innholdet av disse komponentene i olivenolje avhenger av klima, olivensort, modenhet ved høsting og type produksjonssystem som benyttes. Olivenolje som produseres fra grønne oliven har ett høyere innhold av polyfenoler. Dette gir en mer fruktig og kompleks aroma, og oljen får en høyere smaksrangering sammenlignet med olje laget fra sorte oliven. Olivenolje kan inneholde opp mot 500 mg/kg polyfenoler. Sammenlignet med andre vegetabilske oljer inneholder olivenolje også en større mengde squalen; 136-708 mg/100 g (gjennomsnitt 290 mg/100 g i raffinerte olivenoljer og opp til 700 mg/100 g i extra virgin olivenolje).

Modning av oliven

Olivenfrukten endres under vekst og i hele modningsperioden. Når frukten er 6 måneder gammel vil secoiridoid glucosider som man finner i skallet utgjøre hovedandelen av polyfenoler i olivenfrukten. Etter som olivenfrukten modner vil oleuropein frigjøres vedhjelp av enzymer, og olivenfrukten får en bitter smak. Oleuropein hydrolyseres etterhvert til mange enkle molekyler som sammen danner den komplekse og velkjente smak og lukt av oliven. Disse enkle stoffene kan passere grensen mellom olje og vann, og fungerer som antioksidanter i olivenoljen. En av de viktigste komponentene er hydroxytyrosol, som er løselig i både vann og fett. Disse fysiske egenskapene gjør at hydroxytyrosol er nyttig ved dannelse av emulsjoner mellom vann og fett.

Bioaktive egenskaper i olivenolje

Polyfenoler er viktig for både stabilitet og smaken på olivenolje. Det er disse komponentene som antas å være mest bioaktive. Polyfenoler i extra virgin olivenolje som hydroxytyrosol og oleuropein, er vist å ha antioksydativ effekt i både olivenoljen og i kroppen. Trolig er disse bioaktive komponentene en viktig årsak til den positive virkningen som Middelhavsdietten har på livsstilsrelaterte helseplager forbundet med oksidativt stress. Oksidativt stress er definert som en ubalanse mellom oksidanter og antioksidanter i kroppen.  Ønsker du å lære mer om oksidasjon og effektene av oksidasjon på kroppen kan du lese mer i kapittlet "Oksidasjon av fett". Polyfenoler tas opp i kroppen proposjonalt med inntaket, forbrukes og skilles deretter ut i urin som glukuronid konjugater.

 

Olivenolje sine gunstige helseegenskaper knyttes i stor grad til det høye innholdet av bioaktive polyfenoler, men i tillegg inneholder olivenolje også squalen og oljesyre. Squalene er effektiv til å ødelegge singlett oksygen som dannes når man utsettes for ultraviolett lys (soling), og bidrar derved til å motvirke oksidative skader i huden. Det er vist at olivenolje av god kvalitet har større antioksidativ kapasitet enn både vitamin E og dimetylsulfoksid.

 

Det EU finansierte projektet EUROLIVE hadde som mål å undersøkte helseeffektene av olivenolje. I EUROLIVE studiet ble det vist at olivenolje med høyt innhold av polyfenoler i helt normale bruks mengder beskytter fett i menneskekroppen mot oksidative skader. Virkningen ble tilskrevet det høye innholdet av polyfenoler, som beskytter mot oksidativ skade. En olivenolje rik på polyfenoler inneholder nok bioaktive komponenter til å redusere risiko for hjerteplager. Dette ble i 2011 godkjent som helsepåstand av det Europeiske Mattilsynet, European Food Safety Authority (EFSA). Studier i kroppen har vist at polyfenoler som hydroxytyrosol og oleuropein hemmer oksidering av LDL-kolesterol (det dårlige kolesterolet). Det er også vist at hydroxytyrosol hindrer sammenklebing av blodplater, motvirker akkumulering av pro-aggregerende tromboksaner i blodserum, motvirker produksjon av pro-inflammatoriske molekyler som leukotriener, samt inhiberer lipoxygenaser. Disse resultatene indikerer at olivenolje med høyt innhold av polyfenoler kan påvirke flere bioaktive funksjoner i kroppen, langt utover det som tidligere er vist.

 

 

 

Skrevet av  Dr. Linda Saga and Ola Eide, BioActive Foods AS

 

 

Referanser

Agostoni, C., J.-L. Bresson, S. Fairweather-Tait, A. Flynn, I. Golly, H. Korhonen, P. Lagiou, M. Løvik, R. Marchelli, A. Martin, B. Moseley, M. Neuhäuser-Berthold, H. Przyremble, S. Salminen, Y. Sanz, S. Strain, S. Strobel, I. Tetens, D. Tomé, H. van Loveren and V. H. (2011). "Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to polyphenols in olive and protection of LDL particles from oxidative damage (ID 1333, 1638, 1639, 1696, 2865), maintenance of normal blood HDL cholesterol concentrations (ID 1639), maintenance of normal blood pressure (ID 3781), “anti-inflammatory properties” (ID 1882), “contributes to the upper respiratory tract health” (ID 3468), “can help to maintain a normal function of gastrointestinal tract” (3779), and “contributes to body defences against external agents” (ID 3467) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006 " EFSA Journal 9(4): 2033-2058.

 

Cicerale, S., L. Lucas and R. Keast (2010). "Biological activities of phenolic compounds present in virgin olive oil." Int J Mol Sci 11(2): 458-479.

 

Covas, M. I. (2008). "Bioactive effects of olive oil phenolic compounds in humans: reduction of heart disease factors and oxidative damage." Inflammopharmacology 16(5): 216-218.

 

Covas, M. I., K. Nyyssonen, H. E. Poulsen, J. Kaikkonen, H. J. Zunft, H. Kiesewetter, A. Gaddi, R. de la Torre, J. Mursu, H. Baumler, S. Nascetti, J. T. Salonen, M. Fito, J. Virtanen, J. Marrugat and E. S. Group (2006). "The effect of polyphenols in olive oil on heart disease risk factors: a randomized trial." Ann Intern Med 145(5): 333-341.

 

Delgado-Lista, J., A. Garcia-Rios and P. Perez-Martinez (2011). "Olive oil and haemostasis: platelet function, thrombogenesis and fibrinolysis." Curr Pharm Des 17: 778-785.

 

Owen, R. W., W. Mier, A. Giacosa, W. E. Hull, B. Spiegelhalder and H. Bartsch (2000). "Phenolic compounds and squalene in olive oils: the concentration and antioxidant potential of total phenols, simple phenols, secoiridoids, lignansand squalene." Food Chem Toxicol 38(8): 647-659.

 

Pérez-Jiménez, F., J. Ruano, P. Perez-Martinez, F. Lopez-Segura and J. Lopez-Miranda (2007). "The influence of olive oil on human health: not a question of fat alone." Mol. Nutr. Food Res. 51: 1199-1208.

 

Ruano, J., J. Lopez-Miranda, R. de la Torre, J. Delgado-Lista, J. Fernandez, J. Caballero, M. I. Covas, Y. Jimenez, P. Perez-Martinez, C. Marin, F. Fuentes and F. Perez-Jimenez (2007). "Intake of phenol-rich virgin olive oil improves the postprandial prothrombotic profile in hypercholesterolemic patients." Am J Clin Nutr 86(2): 341-346.

 

Visioli, F., A. OPoli and C. Galli (2002). "Antioxidant and other biological activities of phenols form olives and olive oil." Med Res Rev. 22.